27. märts 2017

Riiklikud toitumissoovitused vs LCHF

Hiljaaegu tutvustati meie riigile uusi toitumissoovitusi ja  ilmus artikkel, mis võrdleb riiklikke toitumissoovitusi tegeliku toitumisega (link artiklile). Ma lisaks siia juurde veel selle kolmanda ehk süsivesikuid piirava toitumise. Vahe makrotoitainete vahekordade osas on küll naeruväärne - mõni muutus või asi...

Kogu toitumis- ja liiklumissoovituste kogumiku leiab TAI lehelt (link). Eriti "usaldusvärseks" teeb selle kindlasti ka selline väide: "Soovituste koostamine peab tuginema tõenduspõhistele andmetele (nii kliinilised  uurimused kui ka populatsiooni vaatlusuuringud), ent arvestama peab ka kohalike olude ja võimalustega.  (2) Eestis on tehtud üksikuid kliinilisi uuringuid, seetõttu tuleb tõenduse koondamisel kasutada teistes  riikides tehtut ja kontrollitud kvaliteediga (eelretsenseeritavates teadusajakirjades või rahvusvaheliste organisatsioonide aruannetes) allikates avaldatut." 

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar